00000 Tôm Hùm Bông Sống (500-700g/con) – TOUCHED BY X-VIERI